Creative connector

Creative Connector és una plataforma d'artistes interdisciplinaris, multimèdia i interactius, de caràcter local, però d'àmbit nacional i internacional, i té una gran projecció transmèdia que convida a l'acció en comptes de la mera observació, entrellaçant l'actualitat amb les arts, la creativitat al servei de la ciència i la tecnologia.

Creative Connector és una plataforma oberta a tots i totes els interessats a investigar en camps interdisciplinaris i ampliar els seus coneixements, és sobretot un espai de trobada i informació permanent, orientat a la investigació de les connexions entre art, ciència, tecnologia i societat.

La funció d'aquesta plataforma és doble: d'una banda, reunir especialistes i professionals i per una altra compartir resultats i experiències amb el públic en general, ampliant així la comunitat de gent implicada i afavorint la creació de nous públics.

Amb el seu compromís, l'artista promou l'evolució de l'estructura social, política i econòmica

Maya-Marja Jankovic

Maya-Marja Jankovic du a terme la coordinació i la direcció artística del projecte Display per a la Universitat Jaume I.

Llegir més

Maya-Marja Jankovic és artista multimèdia. Investiga la relació entre individu i societat i integra problemàtiques actuals de diferents àmbits socials entrellaçant temps i espai. És membre fundador de Creative Connector i directora de Kúbico, espai d'art contemporani. A més, desenvolupa projectes universitaris de formació artística multidisciplinària.

Enllaços web:

http://creativeconnector.es

https://mayamarjajankovic.com

Ocultar

UJI-Encultura

La cultura s'ha de concebre com una força crítica i creativa que qüestiona les formes de pensament i treball establides i que podria inspirar una aproximació nova a la planificació urbana i la política (Franco Bianchini).

L'objectiu general del model cultural de la Universitat Jaume I de Castelló anomenat UJI-encultura és integrar la cultura com a valor i com a referent en la vida universitària i fer participar d'aquest objectiu la resta de la població del territori.

Així, en el context del model cultural UJI-encultura s'engloben totes les activitats i accions que conformen l'estructura de l'oferta cultural UJI i reforcen la seua marca.

L'aprovació del Model Cultural per part del Consell de Govern de la Universitat i la creació d'un Consell de Cultura sintetitza l'esperit d'aquest document, i esdevé el primer pas per a recuperar el lloc que la cultura ha de tindre en la institució.

La cultura com a missió de la Universitat: més enllà de la docència i la investigació

Carmen Lázaro Guillamón, vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I.

SASC

El Servei d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I de Castelló és l'encarregat de desenvolupar la dimensió sociocultural de l'UJI a través de diferents línies d'actuació (formació, creació, difusió); i, com a agent cultural, actua i intervé al territori i en tot l'àmbit d'influència de la Universitat mitjançant l'encoratjament d'estratègies que promouen tant la dinamització social com el desenvolupament cultural.

El Servei depèn del Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals, i presta els seus serveis a través de les seues aules i programes:

  • Aula de Innovación Artística
  • Aula de Teatre Carles Pons
  • Aula de Cinema i Creació Juvenil
  • Aula de Música
  • Aula de Fotografia
  • Programa d'Extensió Universitària (PEU)
  • Programació artística del Paranimf

Espais expositius:

  • Galería Octubre
  • Espai expositiu de la Llotja del Cànem
  • Espai expositiu del Paranimf

Al Servei d'Activitats Culturals (SASC) de la Universitat Jaume I, tot i que pot semblar una obvietat, treballem amb persones i mantenim diàlegs que ens permeten participar en els processos socioculturals que sorgeixen als pobles. Això implica un canvi de paradigma que transforma les relacions entre ambdues parts. Construïm nous escenaris que faciliten el treball entre iguals, més exigent, no tan ràpid, però, molt més satisfactori per a tothom.

Construïm nous escenaris que faciliten el treball entre iguals

Albert López Monfort, coordinador del Servei d'Activitats Socioculturals (SASC) de la Universitat Jaume I.